Với những thông tin có lượng kiến thức lớn và bạn muốn chuyển đổi nó thành một bản đồ tư duy (mindmap) nhanh chóng. Dưới đây là hướng dẫn Tạo Mindmap bằng ChatGPT dành cho bạn.

Bước 1: Tạo Mindmap từ đoạn văn bản dài

Để chuyển 1 đoạn văn bản dài thành Mindmap, bạn cần chép Tài liệu đó vào chatGPT sử dụng cú pháp sau:

Prompt: [Đoạn Tài liệu cần tạo mindmap] + Tôi muốn tạo sơ đồ tư duy bằng công cụ Xmind. Hãy viết lại đoạn văn bản trên ở định dạng Markdown tương thích với Xmind? Vui lòng bao gồm Chủ đề Trung tâm với Chủ đề Chính và bất kỳ thông tin bổ sung nào đi đến Chủ đề phụ sẽ giúp tạo bản đồ tư duy hiệu quả.

Dưới đây là một ví dụ: Mình muốn tóm tắt lại kết quả một nghiên cứu thị trường có nội dung như bên dưới để tiện ghi nhớ. Đoạn văn bản mà mình cần tạo mindmap như sau:

Phân tích đối thủ cạnh tranh: Hiểu đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường là ai, họ cung cấp những gì, giá cả, điểm mạnh và điểm yếu của họ cũng như các đề xuất bán hàng độc đáo của họ.
Xu hướng thị trường: Xác định các xu hướng hiện tại và sắp tới trong ikigai và thị trường ứng dụng di động tự lực hoặc huấn luyện cuộc sống rộng hơn.
Đối tượng mục tiêu: Hiểu ai là người dùng chính của các ứng dụng đó, nhu cầu, sở thích và hành vi của họ.
Hãy bắt đầu với việc phân tích đối thủ cạnh tranh. Tôi sẽ thực hiện tìm kiếm các ứng dụng di động hiện có được thiết kế để giúp người dùng khám phá ikigai của họ.
duyệt xong Chắc chắn, đây là những gì tôi đã tìm thấy cho đến nay:
Đối thủ cạnh tranh: Có một số ứng dụng có sẵn nhằm mục đích giúp người dùng tìm thấy Ikigai của họ. Dưới đây là một vài ví dụ:
Ứng dụng Ikigai của Alexander Bichurin: Ứng dụng này bao gồm bản đồ các khối cơ bản để giúp người dùng xác định Ikigai của họ. Nó bao gồm các khu vực để người dùng phản ánh về những gì họ thích làm, những gì họ giỏi, những gì thế giới cần và những gì họ có thể được khen thưởng. Ứng dụng này cũng chứa các mẹo kéo dài tuổi thọ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây là một ứng dụng miễn phí có tính năng mua hàng trong ứng dụng để xóa quảng cáo​1​.
Ekigai: Ứng dụng di động này giúp người dùng tìm thấy Ikigai của họ bằng cách nhắc họ trả lời bốn câu hỏi về cuộc sống của họ. Người dùng cũng có thể đặt mục tiêu về những việc cần làm nhiều hơn và ít hơn trong cuộc sống của họ. Có một phiên bản miễn phí của ứng dụng và một phiên bản đầy đủ cho phép người dùng thay đổi chủ đề thiết kế và màu sắc của ứng dụng, đồng thời xuất các mô tả của họ sang PDF​2​.
Ikigai của Vex0: Ứng dụng tương tác này kết hợp các yếu tố âm thanh và hình ảnh, đồng thời hỏi người dùng những câu hỏi sâu để giúp họ tìm thấy Ikigai của mình. Nó dường như là một công cụ giáo dục3​.
Xu hướng thị trường: Dựa trên các ví dụ trên, có vẻ như xu hướng của các ứng dụng Ikigai là cung cấp cho người dùng một nền tảng để phản ánh các khía cạnh chính trong cuộc sống của họ và đặt mục tiêu. Các ứng dụng này thường kết hợp các yếu tố cơ bản của Ikigai (bạn yêu thích điều gì, bạn giỏi điều gì, thế giới cần gì và bạn có thể được trả tiền để làm gì) đồng thời hướng dẫn người dùng hiểu cách các yếu tố này giao thoa với nhau trong cuộc sống của chính họ. Một số ứng dụng cũng bao gồm các tính năng bổ sung, chẳng hạn như mẹo kéo dài tuổi thọ hoặc các yếu tố tương tác.

Sau khi gửi Prompt theo cú pháp ở trên, và đây là Kết quả ChatGPT trả về:

# Phân tích đối thủ và thị trường Ikigai 
* Đối thủ cạnh tranh 
  * Ứng dụng Ikigai của Alexander Bichurin
    * Miễn phí với mua hàng trong ứng dụng để xóa quảng cáo
    * Bao gồm các khối cơ bản để tìm Ikigai
    * Mẹo kéo dài tuổi thọ để cải thiện chất lượng cuộc sống
  * Ekigai
    * Phiên bản miễn phí và phiên bản đầy đủ có phí
    * Nhắc người dùng trả lời 4 câu hỏi về cuộc sống
    * Đặt mục tiêu về những việc cần làm nhiều hơn và ít hơn
  * Ikigai của Vex0
    * Kết hợp yếu tố âm thanh và hình ảnh
    * Hỏi người dùng những câu hỏi sâu để tìm Ikigai
* Xu hướng thị trường
  * Cung cấp nền tảng để phản ánh các khía cạnh cuộc sống
  * Đặt mục tiêu
  * Kết hợp 4 yếu tố cơ bản của Ikigai
  * Hướng dẫn người dùng hiểu cách các yếu tố giao thoa
  * Một số ứng dụng có tính năng bổ sung
* Đối tượng mục tiêu
  * Cá nhân quan tâm đến sự phát triển cá nhân và tự phản ánh
  * Cá nhân tìm kiếm mục đích và hướng đi trong cuộc sống
  * Cá nhân bị thu hút bởi khái niệm Ikigai
  * Cá nhân quan tâm đến văn hóa và triết học Nhật Bản

Sau khi đã có nội dung chính của Mindmap, bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn chuyển nội dung này thành một Mindmap hoàn chỉnh bằng cách công cụ sau.

Bước 2: Tạo file markdown để nhập vào phần mềm Xmind

Mình sử dụng phần mềm tạo và đọc mindmap Xmind ở bước này. Nếu chưa cài đặt bạn có thể cài đặt phần mềm Xmind trên windown tại đây: Link tải (pass giải nén: vniteach, nhớ đọc file readme.txt)

Tiếp theo, để tạo file “markdown” mà phần mềm Xmind có thể đọc được từ kết quả của ChatGPT trả về. Bạn truy cập https://dillinger.io/ và làm theo hình bên dưới:

Mindmap bằng ChatGPT

Bước 3: Import file markdown đã tải vào phần mềm Xmind trên máy tính

Tạo Mindmap bằng ChatGPT

Kết quả cuối cùng:

Cách tạo Mindmap bằng ChatGPT

Trên đây là hướng dẫn nhanh cách tạo bản đồ tư duy (mindmap) từ một đoạn văn bản dài bằng ChatGPT. Hy vọng bài viết có ích với bạn!