Tải thêm bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chris Hadfield: Nguy hiểm là thứ khác xa với nổi sợ!

Rút lại bài học từ nhà du hành vũ trụ Chris Hadfileld. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đá…