Amazon không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, chỉ quan tâm đến “Làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”

1. Mục đích kinh doanh thứ nhất: “Thỏa mãn những giấc mơ của khách hàng”

Amazon không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, chỉ quan tâm đến “Làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”. Nghĩa là giúp khách hàng đạt được giấc mơ của mình. Câu hỏi “Đâu là ba giấc mơ hàng đầu của khách hàng của bạn? hãy focus để làm thỏa mãn giấc mơ của khách hàng.

2. Mục đích kinh doanh thứ hai: “Giải quyết những nỗi thất vọng của khách hàng”

Phần lớn khách hàng của bạn thất vọng về điều gì? Nhiệm vụ của mình là giúp cho người khác giải quyết những thất vọng. Câu hỏi đặt ra khách của bạn đang thất vọng về điều gì với dịch vụ của bạn? Để biết rõ hơn về những nỗi thất vọng của khách hàng thì nên hỏi 100 người khách hàng về nỗi thất vọng của họ và giải quyết nó.

3. Mục đích kinh doanh thứ ba: “Mang lại niềm vui lớn cho khách hàng”

Trong công việc hàng ngày, chúng ta đang làm vui khách hàng hay gây khó khăn trở ngại cho khách hàng. Việc của người chủ doanh nghiệp là mang lại niềm vui cho khách hàng.

Câu hỏi? Ba điều mang lại niềm vui lớn cho khách hàng là gì

4. Mục đích kinh doanh thứ tư: “Mang lại giá trị 10 lần hơn cho khách hàng”

Luôn hỏi bản thân mình làm sao mình có thể mang lại gấp 10 lần giá trị mà khách hàng bỏ ra cho bạn. Đừng tập trung vào việc xây dựng thương hiệu, hãy tập trung mang lại giá trị cho khách hàng và khách hàng sẽ xây dựng thương hiệu cho bạn. Mục đích trong kinh doanh của tôi là tìm cách mang lại giá trị trong khách hàng.

5. Mục đích kinh doanh thứ năm: “Trở thành bậc thầy trong việc của mình làm”

Hãy làm với cả tâm hồn, tâm huyết của mình để trở thành bậc thầy trong việc đó. Phải nhuần nhuyễn trong việc mình làm. Luôn nghĩ đến vấn đề tối ưu chứ không nghĩ đến những từ qua loa, bình thường…

6. Mục đích kinh doanh thứ sáu: “Nên tạo đội nhóm của mình giỏi như picaso”

Một cách nhanh nhất để phát triển kinh doanh của mình thì phải phát triển đội nhóm của mình. Một trong những lý do cao cả nhất trong kinh doanh là “trồng người”. Nhiệm vụ của Microsoft không phải trở thành công ty phần mềm giỏi nhất mà nhiệm vụ của họ là tuyển dụng những người giỏi nhất.

7. Mục đích kinh doanh thứ bảy: “Mang lại cuộc sống tốt đẹp của bản thân và gia đình”

Khi bạn đã giải quyết được nỗi thất vọng và mang lại giấc mơ cho khách hàng thì cuộc sống sung túc là chính kết quả mà nó mang lại cho bạn

8. Mục đích kinh doanh thứ tám: “Phục vụ nhân loại và trường tồn”

Tesla đang làm việc này. Sự khác biệt của tỷ phú đô la và người triệu phú đô la là ở chổ người tỷ phú đô la luôn nghĩ đến việc phục vụ 1 tỷ người.