Hướng dẫn cài đặt teamviewer 14 – phần mềm thao tác từ xa dành cho máy tính

Link download : Teamviewer 14

Sau khi download, mở file TeamViewer_Setup.exe và tiến hành cài đặt như sau:

hướng dẫn cài đặt teamviewer 14

Tiếp theo bạn sẽ nhận được Teamviewer ID và password như hình bên dưới

hướng dẫn cài đặt teamviewer

Vậy là hoàn tất, nếu bạn muốn người khác thao tác từ xa trên máy tính của bạn, chỉ cần gửi số Teamviewer ID và password để người đó truy cập vào máy của bạn.